Welkom bij Vrij Spel Peutergroepen en BSO

Vrij Spel is een jonge, actieve organisatie met als doel kinderen op te vangen in een zo veilig mogelijke omgeving.

Vrij Spel biedt buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 - 13 jaar.

Het gaat bij buitenschoolse opvang om de vrije uren buiten de schooltijden en vakantiedagen.

Vanaf Januari 2022 is het ook mogelijk om kinderen van 0 - 4 jaar te brengen bij het kinderdagverblijf. 

Bij het kinderdagverblijf kunnen kinderen gebracht worden als ouders moeten werken, het kan dan gaan om hele dagen of om een gedeelte van de dag.

Daarnaast heeft Vrij Spel peutergroepen.

Dit zijn kinderen van 2 - 4 jaar, die vooral heerlijk samen kunnen spelen met leeftijdgenootjes en daarnaast op een zo speels mogelijke manier een dagritme aanleren, voorbereidend op de basisschool.

Ook wordt er extra ondersteuning gegeven aan peuters die kans hebben op een achterstand in taal of emotionele ontwikkeling. 

U kunt erop vertrouwen dat uw kind bij ons in goede handen zal zijn!