Voorgezet onderwijs
 

Jongeren van 12 t/m 16 jaar kunnen bij ons terecht als ze moeilijkheden hebben met leren. Dit kan gaan om het aanleren hoe te leren of om te leren plannen, maar ook bij inhoudelijke problemen met een vak kan er geholpen worden. 

Huiswerkbegeleiding kost € 15,00 per uur en wordt maandelijks achteraf gefactureerd op basis van werkelijke uren.

Op woensdag wordt er geen huiswerkbegeleiding gegeven

Coaching / Planning
2 keer een half uur in de week € 30,00 per uur

 

Basisschool
 

Begeleiding kinderen van de Basisschool.
In overleg met school wordt besproken wat wij voor het kind kunnen betekenen. Veelal zal dit te maken hebben met vaardigheden zoals lezen en rekenen. Bij het intakegesprek kan er een indicatie gegeven worden, maar de uiteindelijke prijsopgaaf wordt na het overleg met school gedaan.
 

Huiswerk BSO
3 uur per week €120,00 per maand (Hiervoor geldt dat het een indicatie is op basis van deze 3 uur en kunt u  toeslag terugvragen bij de belastingdienst)