Kosten die u maakt voor kinderopvang kunt u (gedeeltelijk) terugontvangen via de belastingdienst. Op www.toeslagen.nl kunt u zien of u in aanmerking komt voor toeslagen en hoe hoog deze toeslagen voor u zijn. Het is altijd de moeite waard om deze toeslag aan te vragen! Wij maken een berekening voor u n.a.v. de vraag. Wacht niet te lang met het aanvragen van de toeslagen, er wordt nog met terugwerkende kracht van 3 maanden verrekend.

 BSO:                                                                                                                                                                                                                                                           

 • Dagopvang is van 7.30 uur-18.00 uur.
 • Tijdens schoolweken aansluitend aan de schooltijden tot 18.00 uur.
 • Woensdag gesloten                                                                                             
 • Wij verzorgen de lunch voor de kinderen die er om 12.00 uur zijn, zij hoeven geen eten of drinken me te nemen.
 • Voorschoolse opvang is inclusief ontbijt   
 • Gesloten tijdens de middelste 2 weken van de zomervakantie (regio midden Nederland)
 • Gesloten tijdens de kerstvakantie. (2 weken)

Tarief BSO en VSO

 • Tarief BSO € 8,53 p.u.
 • Tarief VSO € 9,29 p.u.                                                                                                                                                                                                                                                       

  Kinderdagverblijf:

 • Maandag t/m vrijdag 7.30 - 18.00 uur, vakanties gelijk aan de bso
 • Wij verzorgen de lunch en een fruitmoment voor de kinderen. Eten en drinken meenemen is niet nodig.
 • Zolang een kindje flesvoeding krijgt, zelf voeding meenemen.
 • Graag een fles, slaapzak, luiers, knuffel en speen meenemen.

Tarief KDV:

 • €9,45 per uur

Peutergroepen:

 • Alleen tijdens de 40 schoolweken, vakanties lopen zoveel mogelijk gelijk met de scholen in Elspeet (uitzondering is vaak de meivakantie)
 • Maandag- t/m vrijdagochtend 8.15 - 11.45 uur
 • Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag 12.00 - 15.30 uur
 • Kinderen die 's ochtends komen graag een beker drinken en een luier meegeven
 • Kinderen die 's middags komen graag een beker drinken en een broodje (en indien nog nodig een luier) meegeven

Tarief Peutergroepen:                                                         

 • Normaal tarief is € 9,86 per uur, dit geldt voor betalingen met toeslagen via de belastingdienst.
 • Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslagen; dit kan zijn omdat één van beide ouders niet werkt of om andere redenen, dan verleent de gemeente subsidies om het toch mogelijk te maken om uw kind deel te laten nemen. Er wordt dan op basis van het inkomen een ouderbijdrage gevraagd. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen, dan helpen wij u hierbij graag.

Verzuimdagen

Voor de peutergroepen geldt dat u bij contract 5 verzuimdagen mag compenseren, binnen hetzelfde (school)jaar. Dit kan alleen als het aantal kinderen in verhouding is met het aantal medewerkers en er plaats is op de groep.