Kosten die u maakt voor kinderopvang (BSO en Peutergroepen) kunt u (gedeeltelijk) terugontvangen via de belastingdienst. Op www.toeslagen.nl kunt u zien of u in aanmerking komt voor toeslagen en hoe hoog deze toeslagen voor u zijn. Wacht niet te lang met het aanvragen van de toeslagen, er wordt nog met terugwerkende kracht van 3 maanden verrekend.

 

Openingstijden BSO:

  • Dagopvang is van 7.30 uur-18.00 uur
  • Tijdens schoolweken van 12.00 - 18.00 uur
  • Woensdag gesloten
  • Wij verzorgen de lunch voor de kinderen die er om 12.00 uur zijn. Zij hoeven geen eten of drinken mee te nemen.
  • Voorschoolse opvang is inclusief ontbijt
  • Normale openingstijd is tot 18.00 uur
  • Tijden buiten de normale openingstijden altijd mogelijk, maar in overleg
  • Facturering vindt maandelijks achteraf plaats
  • Bij contract mag u 5 verzuimdagen (door ziekte e.d.) compenseren, binnen hetzelfde schooljaar en alleen als het aantal kinderen in verhouding is met het personeel en er plaats is op de groep.

 

Prijzen BSO:

 

48 weken contract - €6,95 per uur.

*in schoolweken en schoolvakanties (behalve de kerstvakantie en de middelste 2 weken van de zomervakantie)
*opvang start in schoolweken aansluitend aan de schooltijd
*In schoolvakanties opvang van 7.30-18.00 uur


40 weken contract - €7,25 per uur.

*opvang tijdens de schoolweken, aansluitend aan de schooltijd, zonder de vakantieperiodes


Flexibele / incidentele opvang - €7,45 per uur.

*op tijd doorgeven welke dagen het kind komt;
*alleen mogelijk als de groepsgrootte het toelaat.


Voorschoolse opvang - €7,95 per uur.

*tijden in overleg

 

 

Openingstijden Peutergroepen:

*Alleen tijdens de 40 schoolweken, vakanties lopen gelijk met de Da Costa school, Elspeet
*Maandag t/m Vrijdag 8.30 - 12.00 uur
*Maandag-, Dinsdag- en Donderdagmiddag 11.45 - 15.15 uur


Prijzen Peutergroepen:

*Normaal tarief is € 8,78 per uur, dit geldt voor betalingen met toeslagen via de belastingdienst.
*Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslagen; dit kan zijn omdat 1 van beide ouders niet werkt of om andere redenen, dan verleent de gemeente subsidies om het toch mogelijk te maken om uw kind deel te laten nemen. Er wordt dan op basis van het inkomen een ouderbijdrage gevraagd. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen, dan helpen wij u hierbij.