Inleiding

Als u kiest voor Vrij Spel kunt u erop vertrouwen dat wij goed voor uw kind zullen zorgen. Uw kind zal in uw afwezigheid liefdevol en veilig worden opgevangen. Wij willen uw kind de ruimte geven om zich onbekommerd te ontwikkelen en te groeien, zowel individueel als samen met andere kinderen. Hoe wij dat doen beschrijven wij in een pedagogisch beleidsplan. Hierin leest u wat onze uitgangspunten zijn, we laten u zien wat u van ons kunt verwachten en welke opvoedingsdoelen wij nastreven. Dit beleidsplan is tevens bedoeld als leidraad voor de pedagogisch medewerkers in hun dagelijks handelen. Daarnaast informeert het andere betrokkenen (bijvoorbeeld gemeente en GGD) over onze pedagogische werkwijze. Ook hebben we een beleid veiligheid en gezondheid waarin wij beschrijven hoe wij met mogelijke risico's omgaan. Het pedagogisch beleid en het beleid veiligheid en gezondheid zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Vrij Spel

Vrij Spel heeft zowel locaties in Elspeet als in Uddel.

In Elspeet is de opvang verdeeld over 2 locaties; de locatie voor de peutergroepen is aan de Uddelerweg 12a in Elspeet. De locaties voor de bso en het kinderdagverblijf zijn in het Kulturhus, aan de Nachtegaalweg 2 in Elspeet. Beide locaties bevinden zich midden in Elspeet op loopafstand van elkaar en van de scholen.

In Uddel heeft Vrij Spel een locatie aan de Essenkamp 35. Op deze locatie bevinden zich het kinderdagverblijf, de bso en de peutergroepen. Deze locatie is in de nabije omgeving van de Prins Willem Alexanderschool, maar ook de Rehobothschool is op loopafstand.

Bij de inrichting van onze ruimtes is vooral nagedacht over het creëren van rust en ruimte. Kinderen worden uitgedaagd om te gaan spelen.  

Wij werken met een vast team van geschoolde medewerkers, wat voor de kinderen en de ouders vertrouwd is. Het aantal kinderen en het aantal medewerkers per groep wordt bepaald door de wet Kinderopvang en is afhankelijk van de leeftijden van de kinderen. Elk kind heeft een mentor. Deze mentor is het aanspreekpunt voor ouders als het over de ontwikkeling van kinderen gaat en bij de bso ook voor de kinderen. Voor algemene vragen kunt u het mailadres en telefoonnummer gebruiken zoals vermeld onder het kopje 'contact'. Wij vinden het contact met ouders heel erg belangrijk, zonder elkaars vertrouwen komt een kind niet tot een goede ontwikkeling. 

Voordat een kind bij één van onze groepen gaat komen, zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Dit gesprek is ook gelijk het eerste wenmoment voor het kind. Er wordt tijdens dit gesprek de tijd genomen om rond te kijken, elkaar te leren kennen en om afspraken te maken. Ook wordt er uitleg gegeven over het dagelijks handelen van de groep en hoe bijv. de kinderopvangtoeslag aangevraagd kan worden. 

Vrij Spel heeft nauw contact met de basisscholen in Elspeet en Uddel. Er zijn bijv. afspraken met de scholen over de doorgaande leerlijn van de peuters. Voor de kinderen van de bso zijn er afspraken gemaakt over het brengen en halen van de kinderen. 

Ook heeft Vrij Spel korte lijnen met het CJG binnen de gemeente Nunspeet en Apeldoorn. Bij vragen, tips of zorgen hebben wij een vast contactpersoon die ons kan helpen. 

Vrij Spel organiseert veel activiteiten. Een aantal keer per jaar zijn deze activiteiten voor alle kinderen in onze omgeving. Dit zijn maatschappelijk georganiseerde activiteiten om kinderen met elkaar te verbinden. In juni organiseren we o.a. een 'Modderdag' en in de zomervakantie 'het hutten bouwen van houten pallets'. Inmiddels weten heel veel kinderen ons te vinden en dat vinden wij fantastisch. Nunspeet Beweegt is een vaste partner van ons bij veel activiteiten. (denk aan bijv. het programma gezond tussend'oren, de koningsspelen en de stuif 'es in tijdens de vakanties). Ook zoeken wij graag de verbinding met alle verenigingen binnen Elspeet en Uddel, de bibliotheek, Cultuurkust, het WOC, Stimenz, enz.